mask

W jaki sposób działają demineralizatory wody?

Firmy, które świadczą usługi w wielu gałęziach przemysłu, muszą zadbać o odpowiedni stan wody, którą wykorzystują podczas rozmaitych procesów. Mowa tutaj przede wszystkim o przedsiębiorstwach, które pracują w branży spożywczej i kosmetycznej, a także w energetyce i elektronice. Jednym z procesów, które muszą przeprowadzać, jest demineralizacja wody. Na czym polega ten proces, jakie efekty można dzięki niemu uzyskać i jakie urządzenie jest do tego niezbędne?

 

Na czym polega proces demineralizacji wody? 

Woda demineralizowana stosowana jest głównie w laboratoriach chemicznych czy mikrobiologicznych gdzie jej jakość jest szczególnie ważna. Oprócz tego przedsiębiorstwa, które zajmują się branżą kosmetyczną, spożywczą czy elektroniką, również muszą inwestować w systemy oczyszczania wody. Jedną z najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych metod oczyszczania jest demineralizacja. Jest to proces, który prowadzi do oczyszczenia wody z soli. Prace, który się z tym wiążą, mogą przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wypełnienie kwaśnym kationitem jednej z kolumn demineralizatora, a drugiej zasadowym anionitem. Wówczas pierwsza z nich pracuje w cyklu wodorowym, a druga wodorotlenowym. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie jednokolumnowego zbiornika demineralizatora. W tym przypadku wymiana jonowa jest przeprowadzana na mieszanym złożu filtracyjnym.

 

Dlaczego przeprowadzanie procesu demineralizacji jest ważne? 

Przeprowadzanie procesu demineralizacji wody jest kluczowe w pracy wielu przedsiębiorstw. Na przykład w przypadku wspomnianej branży kosmetycznej woda, która zawierałaby minerały, pierwiastki czy inne związki, mogłaby zmienić właściwości kosmetyków i leków, a specjaliści muszą mieć pełną kontrolę nad składem.

Demineralizatory znajdują też zastosowanie w branży motoryzacyjnej, ponieważ dzięki nim oczyszczona woda wykorzystywana do produkcji akumulatorów i chłodnic sprawia, że na poszczególnych elementach części nie powstają osady, które mogłyby je uszkodzić. Dobierając odpowiednie urządzenie, warto zwrócić uwagę na jego wydajność, czyli możliwy przepływ wody, a także pojemność złoża jonowowymiennego i zużycie regenerantu. Dzięki doborowi odpowiednich parametrów demineralizator dobrze sprawdzi się w przypadku konkretnego zastosowania, a do tego będzie wydajny.