mask

Czym jest Poka Yoke?

Poka Yoke to w tłumaczeniu na język polski zapobieganie błędom. Jest to metoda, która w praktyce ma na celu unikanie pomyłek pojawiających się na etapie różnego rodzaju procesów produkcyjnych. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?


Geneza metody Poka Yoke

Twórcą tej techniki jest japoński inżynier Shigeo Shingo, który część swojej kariery spędził na tym, aby stworzyć system umożliwiający unikanie różnego rodzaju błędów. Efektem tej pracy jest m.in. metoda Poka Yoke, znajdująca zastosowanie przede wszystkim w produkcji. Pozwala bowiem wdrożyć takie metody i narzędzia, aby blokować powstawanie produktów niezgodnych z wcześniej ustalonym wzorcem.


Oblicza metody Poka Yoke

Technika ta ma w praktyce kilka różnych oblicz. Jest to m.in. metoda ostrzegania, dzięki której operatorowi wskazuje się, że w procesie wystąpiła wada. Kolejnym przykładem jest metoda kontaktu. Polega ona na weryfikowaniu, czy konkretny element spełnia wytyczne pod względem wagi, kształtu i innych parametrów oraz czy może być użyty w procesie.

Warto wspomnieć także o metodzie koniecznego kroku. Wykrywa ona, że pominięto pewien etap procesu, który jest niezbędny dla wykonania danej operacji. Dzięki temu można upewnić się, że produkt posiada wszystkie niezbędne elementy i finalnie nie będzie odbiegał od ustalonej normy jakości.


Jakie są zalety wdrożenia Poka Yoke?

Wdrożenie tej metody do działalności przedsiębiorstwa to w praktyce szereg różnego rodzaju korzyści. Główne z nich to:

  • znaczące poprawienie jakości tworzonych produktów,
  • zmniejszenie liczby skarg od Klientów i tym samym lepsze postrzeganie produktów przedsiębiorstwa,
  • optymalizacja procesów produkcyjnych,
  • zwiększenie efektywności pracy osób zatrudnionych,
  • zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Jak widać Poka Yoke to naprawdę interesująca metoda, choć wciąż nie tak znana w Polsce, jak inne techniki zarządzania procesami produkcyjnymi. Warto jednak zainteresować się korzyściami wynikającymi z jej wdrożenia, bowiem niektóre czynniki mogą być rzeczywiście warte zaimplementowania.