mask

Co to znaczy, że woda jest uzdatniona?

Woda może zawierać sporą ilość dodatkowych rozpuszczonych w niej substancji, zarówno będących typowymi zanieczyszczeniami, jak i składnikami, które są pożądane. Będzie tak m.in. jeśli chodzi o wodę do celów spożywczych, która zawiera choćby takie potrzebne organizmom żywym minerały jak magnez i potas. Woda przeznaczona do zastosowań przemysłowych lub laboratoryjnych z reguły będzie więc musiała zostać specjalnie oczyszczona. W tym celu używa się odpowiednich urządzeń do uzdatniania wody. Przekonajmy się, na czym polega uzdatnianie wody i sprawdźmy, co może zaoferować sprzęt tego rodzaju.

 

Jak działają urządzenia do uzdatniania wody?

Uzdatnianie wody polega na dopasowaniu jej parametrów do wymagań związanych z konkretnymi procesami np. prowadzeniem analiz laboratoryjnych i użyciem wody jako rozpuszczalnika czy też spożytkowaniem jej na potrzeby poszczególnych operacji technologicznych. Najczęściej uzdatnianie wody wiąże się z jej filtracją mechaniczną, która usuwa znajdujące się w niej cząstki o określonych rozmiarach. Możliwe jest także wykorzystanie filtracji chemicznej, w ramach której wychwytuje się, bądź rozkłada na prostsze substancje związki znajdujące się w wodzie. Popularne jest też stosowanie oddziaływań fizycznych np. naświetlania wody promieniami UV, co pozwala na pozbycie się zanieczyszczeń biologicznych. Jednym z działań podejmowanych przy szczególnie wysokich wymaganiach wobec czystości wody jest poddanie jej demineralizacji oraz wyrównaniu rozkładu jonów wodorowych i wodorotlenowych.

 

Gdzie można wykorzystywać urządzenia do uzdatniania wody?

Sprzęt do uzdatniania wody pozwala na otrzymywanie wody w wybranej klasie czystości – pierwszej, drugiej lub trzeciej. W zależności od potrzeb może ona być wykorzystywana do prowadzenia analiz laboratoryjnych, a także służyć do zasilania rozmaitych urządzeń zewnętrznych używanych m.in. w przemyśle chemicznym czy farmaceutycznym, a także przy złożonych procesach technologicznych wymagających stosowania wody o ściśle określonej charakterystyce.